Plan- och byggprojekt

Pendlingscykelstråk Hisingsleden-St Olofsgatan

Nu rustar vi upp cykelstråken längs med Hisingsleden till St Olofsgatan. Projektet är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt.
Det nya pendlingscykelstråket kommer att ansluta till Trafikverkets nya mot och gång- och cykelbana vid Hisingsleden.
På delar av sträckan, mellan Helgeredsvägen och Asplyckevägen kommer vi även att bygga ett bullerplank utmed Björlandavägen på de delar där husen ligger nära vägen. Bullerplanket sätts närmast vägbanan där det är mest buller.
Läs mer om Göteborgs Stads satsningar på pendlingscykelstråk

Vad händer just nu?

Snart bygger vi ut vatten- och avloppsledningsnätet från Skra Bro till
Kärradal. I samband med det passar vi på att anlägga nya gång- och cykelbanor i området.
Arbetet kommer tyvärr att medföra en del besvär för dig som bor i området, så för att kunna få en god uppfattning om hur vi ska kunna genomföra arbetet på bästa sätt kommer vi att göra ett antal besök på plats. När vi gjort det kommer vi att bestämma byggstart. Vi återkommer då med mer information om hur projektet kommer att påverka både fastighetsägare och de som bor och rör sig i området. Den sista sträckan, mellan Helgereds Gårdar och Kärradal, räknar vi med att vara helt färdig år 2024.

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN5809/19

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 82
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Pågående arbeten