Plan- och byggprojekt

Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp

Färjeläget på Donsö är slitet och i behov av renovering. I oktober 2022 påbörjades en upprustning och tillgänglighetsanpassning av färjeläget. Vi kommer bygga en ny flytbrygga för lättare av- och påstigning, en ny vänthall, cykelparkeringar och en godsavlämningsplats med väderskydd.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med att grundlägga den nya kajen vilket tyvärr medför buller.
Arbetet utförs dagtid och kommer att pågå fram till fredag den 24 februari.

Vi beräknar vara färdiga med upprustningen hösten 2023. Under byggtiden kommer färjelägena flyttas 50 meter söderut. Där kommer det även att finnas tillfälliga väderskydd och en cykelparkering.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.794299483142803,57.59996707700287]},"properties":{"id":"TN5793/19","name":"Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp","address":"","preamble":"","header":"Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp","body":"Utredning - Trafikprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN5793/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN5793/19

Kontaktuppgifter

Tim Nilsson

Stadsmiljöförvaltningen
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Startskede - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt