Plan- och byggprojekt

Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp

Färjeläget Brännö Rödsten är i behov av upprustning. Stadsmiljöförvaltningen planerar därför en standardhöjning av hela hamnområdet. Projektet innebär bland annat:
· Ny flytbrygga för lättare av- och påstigning från persontrafikfärjan
· Nytt väderskydd för persontrafik
· Klimatanpassning (höjning) av hamnplan
· Utökad yta för godshantering samt ett väderskydd för gods
· Ny lastkaj vilket möjliggör för två lastbåtar att lägga till vid kajen samtidigt.
För att möjliggöra upprustningen ersätts den nuvarande småbåtsbryggan med en ny en liten bit norrut från nuvarande läge.

Just nu och fram till sommaren 2024 pågår projektering. Inom ramen för detta kommer projektet även ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för åtgärderna. Produktion planeras påbörjas tidigast 2024.

Vad händer just nu?

Projektet har precis avslutat samråd gällande vattenverksamhet. Samrådet pågick från 2023-01-09 till och med 2023-02-10. Vi arbetar nu med att sammanställa de skriftliga yttranden och synpunkter som lämnats under samrådet i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöter vi de synpunkter som kommit in.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.783184363033026,57.649360072224276]},"properties":{"id":"TN08774/21","name":"Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp","address":"","preamble":"","header":"Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp","body":"Vattenverksamhet - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN08774/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN08774/21

Kontaktuppgifter

Josefin Schyllander

Projektledare
Stadsmiljöförvaltningen
  • Telefon 031-368 23 12
  • E-post josefin.schyllander@stadsmiljo.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Vattenverksamhet - samråd