Plan- och byggprojekt

Norra Fjädermolnsgatan - markanvisning, del av Bostad2021

Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas tillsammans. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidsplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

Det aktuella området för markanvisning ligger i Svartedalen mellan Norra Fjädermolnsgatan och Sommarvädersgatan ca 8 kilometer från Göteborgs centrum. Platsen ligger ca 1,7 kilometer norr om tyngdpunkten Friskväderstorget och har tillgång till bra kollektivtrafik med nära till både spårvagn och buss. Strax söder om området ligger även Länsmanstorget där det bland annat finns service i form av matbutik, restaurang, konditori med mera.

I närområdet finns ett flertal större naturområdet med höga kvaliteter. Området har även en direkt koppling till Svartedalenskogen.

En detaljplan för bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan kommer att starta i januari 2016. Detaljplanen bedöms preliminärt kunna innehålla ca 150 bostäder i flerbostadshus.

Mer information om markanvisningen finns i ”förutsättningar för markanvisning för bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan” till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnas till Framtiden AB och Hökerum Bygg AB. 2017-11-27 beslutades att överlämna markanvisningen från Hökerum Bygg AB till Göteborg Fjädermolnet AB. Båda bolagen ingår i samma koncern.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer VH2/2015
 • Referensbeteckning VH2/2015
 • Beslut 2015-12-14
 • Markanvisning lämnad till Förvaltnings AB Framtiden Göteborg Fjädermolnet AB

Öppen för ansökan

2015-10-12 – 2015-11-12

Upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.