Plan- och byggprojekt

Markanvisning för byggemenskap vid Sunnerviksgatan

Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. Med byggemenskap menar vi en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Den aktuella tomten ligger på Sunnerviksgatan i Jättesten på Hisingen och ingår i en detaljplan för området som togs fram 2016.

Mer information om markanvisningen finns i bifogade dokument till höger på sidan. Ange alltid referensnummer vid ansökan.

När du fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokument per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Solveria AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 20
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNVH1/16
 • Referensbeteckning FNHV1/16
 • Beslut 2017-10-23

Öppen för ansökan

2016-11-25 – 2017-01-27

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.