Plan- och byggprojekt

UTHYRES - Nio byggrätter för temporära bostäder, mitt i Göteborg

Frihamnen är ett viktigt område när Göteborgs stadskärna växer. Staden ska bindas samman över älven och Frihamnen ska utvecklas till en citynära blandstad och en tillåtande plats för alla.

Här finns en unik möjlighet att forma en helt ny stadsdel från grunden, mitt i stan. Området är en del av den framtida Älvstaden och visionen om att hela staden, stärka kärnan och möta vattnet.

Vad händer just nu?

Ärendet är beslutat av Älvstranden Utveckling AB. Du hittar beslutet till höger på sidan.

Pressfrågor:
Ulrika Palmblad Gröön, tel 031-368 96 67

Diarienummer

 • Diarienummer FNL1/16
 • Referensbeteckning FNL1/16
 • Beslut 2016-04-22

Öppen för ansökan

2016-01-28 – 2016-03-17

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.