Plan- och byggprojekt

Billdal - Markanvisning för bostäder vid Valebergsvägen i Lindås

Markanvisningen avser ett område i den södra delen av Billdal, nära gränsen till Kungsbacka kommun. Den befintliga bebyggelsen i området består idag nästan enbart av småhus, där Västra Lindås domineras av radhus och Södra Lindås av friliggande villor. Arbetet med en detaljplan som framförallt syftar till att området ska kunna kompletteras med småskaliga flerbostadshus ska nu starta. Detaljplanen har stöd i översiktsplanen för Göteborg genom den fördjupning som gjorts för Södra Askim.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 80
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNAFH1/14
 • Referensbeteckning AFH1
 • Beslut 2015-05-18
 • Markanvisning lämnad till JM AB

Öppen för ansökan

2014-12-16 – 2015-01-30

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.