Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Lindholmshamnen 40:1

Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen. Den befintliga bebyggelsen i området består av ett mindre restaurangkluster, hotell, bostäder, kontor samt andra verksamhetslokaler. Området, markerat på bild ovan, medger en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål. Detaljplan för området vann laga kraft 2014-12-05.

Vi söker en kreativ och idérik aktör med ambition om att skapa stadsliv både dag som kväll. Ni kommer att bedömas på erfarenhet, kreativitet, koncept och tidigare referenser. Byggnaden ska utvecklas i samklang med det omgivande nya trädäcket, vilket kräver samordning av projektering och utbyggnad med Trafikkontoret, som är huvudman för allmän plats.

Aktören ska i sitt koncept kunna presentera lösningar där restaurangverksamheten kan bistå bostadsrättsföreningarna i området med en möjlighet att ha föreningsaktiviteter i hela eller delar av lokalen (upp till 80 sittplatser). Uthyrningen till föreningarna ska ske på kommersiellt godtagbara villkor.

Markanvisningen ligger inom området som ingår i Vision Älvstaden. Enligt Vision Älvstaden har Lindholmen en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Området kompletteras med fler bostäder i Lindholmshamnen och kvarteren runt Karlastaden.

Restaurangkonceptet ska möta vattnet på dess unika läge och intill den centrala samlingsplatsen. Service och handel ska ge förutsättning för ett vardagsliv utan bil. Det vattennära läget och utvecklingen av Lindolmshamnen med trädäck, grönska, kaj med parker skapar ett attraktivt läge för restaurangen och ett område att vistas på. Restaurangens utveckling på Lindholmen
är en spännande utmaning i hållbar miljö med innovativa förtecken.

Frågor ang markanvisningen kan skickas via mail till Sebastian Vithal innan 28 oktober.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till Calere Fastighets AB.

Diarienummer

 • Diarienummer FN5774/19
 • Referensbeteckning L01/2019
 • Beslut 2020-03-10
 • Markanvisning lämnad till Calere Fastighets AB

Öppen för ansökan

2019-09-27 – 2019-11-04

Upplysningar lämnas av

Sebastian Vithal

Projektledare
Älvstranden Utveckling AB

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.