Plan- och byggprojekt

Ängås - Markreservation för bostäder vid Välens Park

Det aktuella området för markreservation ligger utmed Näsetvägen och Reningsverksgatan ca 1 km från Frölunda torg. Området ligger inom del av fastigheten Järnbrott 758:621 och består av ytor för idrottsändamål samt mindre byggnader för klubblokaler. Platsen gränsar till befintlig bebyggelse i form av småhus och verksamhetsområde, natur samt en golfanläggning.

Markreservationen omfattar preliminärt ca 500 bostäder i flerbostadshus med blandade upplåtelse- och boendeformer.

Mer information om markreservationen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder vid Välen park” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.
2021-10-18 Skanska Sverige AB tillsammans med Stena Fastigheter Göteborg Holding AB får under tre år en avgiftsfri markanvisning för bostäder vid Välen park.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 500
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Övrig information Blandade upplåtelse- och boendeformer

Diarienummer

 • Diarienummer FN5707/17
 • Referensbeteckning FNVG1/17
 • Beslut 2017-11-27
 • Markanvisning lämnad till Skanska AB

Öppen för ansökan

2017-08-25 – 2017-09-23

Upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.