Plan- och byggprojekt

Tuve - markreservation för stadsradhus norr om Tuve torg

Det aktuella området för markreservationen ligger mellan Norumsgärde, Tångedal och Tångengården drygt 8 kilometer från Göteborgs centrum och består huvudsakligen av gräsytor. I närområdet finns Hökällan naturreservat, S:t Jörgens golfbana samt Tuve torg med hållplats för stombuss. Den framtida bebyggelsen syftar till att skapa en koppling mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg för att bygga ihop Norra och centrala Tuve och därmed skapa bättre underlag för Torget.

Markreservationen i de två delområdena rymmer ca 70 stadsradhus och välkomnar mindre aktörer som bara avser söka markreservation för en del av den totala mängden möjlig bebyggelse. För minst 20 stycken av stadsradhusen vill fastighetskontoret fokusera extra mycket på yteffektiva och prisvärda lösningar lämpliga för barnfamiljer och förstagångsköpare.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markreservationen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 70
 • Typ av bostäder Stadsradhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN4874/18
 • Referensbeteckning FNNH1/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-10 – 2018-10-05

Upplysningar lämnas av

Lukas Memborn

Miljöstrateg
Stadsbyggnadförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.