Plan- och byggprojekt

Kortedala - Markanvisning för bostäder mm vid Runstavsgatan


Området för markanvisning är beläget i Kortedala, ca 6 km från Göteborgs centrum. Markanvisningen innefattar en del av ett större område som avses utvecklas med framför allt bostäder, där fler aktörer kommer att vara involverade.

Utvecklingsområdet är beläget på den västra sidan av den befintliga spårvagnshållplatsen, längs gatorna Runstavsgatan och Solvarvsgatan. Idag finns på platsen parkeringsplatser, naturområde samt rekreationsytor.

Markanvisningen innefattar uppskattningsvis 105 bostäder i form av bostadsrätter. Även lokaler för förskola ingår i markanvisningen.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar markanvisning för bostäder mm vid Runstavsgatan” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till Peab Bostad, Amlövs Fastighetsförvaltning och Förvaltning AB Framtiden.

2021-10-18
Markanvisning till Peab Bostad AB och Amlövs fastighetsförvaltning AB inom fastigheterna Kortedala 763:4 och 763:2 förlängs på oförändrade villkor med två år t.o.m. 2023-10-23 2. Förvaltnings AB Framtidens del i markanvisningen inom fastigheten Kortedala 763:2 förlängs inte.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 105
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service Förskola med 6 avdelningar

Diarienummer

 • Diarienummer FN3944/17
 • Referensbeteckning FNOG02
 • Beslut 2017-10-23

Öppen för ansökan

2017-06-30 – 2017-09-04

Upplysningar lämnas av

Karin Darj

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.