Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Markanvisning för bostäder, kontor, handel, hotell mm vid Gamlestads torg

Planområdet är beläget i stadsdelen Gamlestaden ca 3 km nordost om Göteborgs centrum (8 minuter med spårvagn från Drottningtorget). I kommunens översiktsplan utpekas området som en del av centrala Göteborg och utgör här ett av förnyelseområdena. Syftet med detaljplan är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av kontor, bostäder, kultur- och fritidsverksamheter, service, livsmedelshandel mm samt att utveckla en lokal och regional knutpunkt med bl.a. ett nytt resecentrum.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har vunnit laga kraft och utbyggnad pågår. Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 500
 • Typ av bostäder Flerbostadshus i varierad skala och karaktär (400-500 bostäder varav 150-200 bostäder i etapp 1).
 • Övrig information Bebyggelsen ska inrymma 25 000 - 30 000 m2 lokalytor (i etapp 1) för kontor, servicebutiker, resecentrum, livsmedelsbutik (1000 m2), mm. Markanvisning för resecentrum och kontor har redan lämnats till Västtrafik. Inom etapp 2 ska även en förskola inrymmas. Frågor kring markanvisningen besvaras i första hand av utvecklingsledare Lars Johansson på planeringsenheten, 031-368 10 55. Övriga frågor kring projektet besvaras i första hand av projektledare Maria Brandt på exploateringsavdelningen, telefon 031-368 10 67.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.