Plan- och byggprojekt

Centrum - Markanvisning för studentbostäder vid Dr Bex gata & Dr Westrings gata

I södra Guldheden väster om vändslingan för 10:ans spårvagn mellan den södra änden av Dr Bex gata och Dr Westrings gata ligger en kuperad slänt i delvis parkliknande miljö. Ett planarbete startas för att möjliggöra studentbostäder, forskarbostäder samt förskoleplatser som det råder stor brist på i närområdet. Markanvisningen omfattar inte förskolan.
Mer information om markanvisningen finns i bifogade dokument till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service Ej specificerat

Diarienummer

 • Diarienummer FN1405/15
 • Referensbeteckning FNC3/15
 • Beslut 2015-06-12
 • Markanvisning lämnad till F O Petersson & Söner Byggnads AB

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Emma Holm

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.