Plan- och byggprojekt

Lundby - Markanvisning i Frihamnen, etapp 1

Frihamnen - en plats för alla!

Med Frihamnen knyter vi samman Göteborg över älven. Områdets totala yta ska fyllas med minst 1,5 miljoner kvadratmeter tät, grön och vattennära blandstad med liv dygnet runt. Målet är en första etapp med 3000 bostäder, 2000 arbetsplatser, en jubileumspark och ett stort utbud av service, handel och aktiviteter.

Vision Älvstaden är en självklar utgångspunkt för utvecklingen av Frihamnen – vilket inte minst innebär en tydlig satsning på social hållbarhet och bostäder för alla plånböcker. Vi söker nu kompetenta och kreativa aktörer som tillsammans med staden kan vara med och forma området, som har en tydlig vilja att gemensamt ta fram nya inkluderande affärsmodeller. Frihamnen ska bli blandstad.

Markanvisningen är en första av flera anvisningar för etapp 1 och omfattar ca 1000 lägenheter och 1000 arbetsplatser. För mer information, se separat inbjudan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Så här gick arbetet med markanvisningen till:

24 november 2014 – Hörande i Fastighetsnämnden
28 november 2014 – Beslut fattas i Älvstranden Utvecklings styrelse
1 december 2014 – Information skickas till alla som ansökt med beslut om vilka som valts ut att bilda konsortium för Frihamnen etapp 1
8 december 2014 – Kick-off för konsortiet

För frågor och information hänvisar vi till projektchef och handläggare, maillänkar hittar du längre ner på sidan under Handläggare.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 1000
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 90 000 m2

Diarienummer

Öppen för ansökan

2014-09-08 – 2014-10-15

Upplysningar lämnas av

Marcus Bengtsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Anna-Lena Isacson

Älvstranden Utveckling AB

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.