Plan- och byggprojekt

Tuve - Markanvisning för samlingslokal på Tuvevägen i Hildedal

Översiktskarta från Stadsbyggnadskontoret

Fastighetskontoret har till Stadsbyggnadskontoret 2009-09-15, för Svenska Islam Stiftelsens räkning, beställt ändring av detaljplanen 1480K-II 3664 i Norra Grimbo industriområde. Detta för att möjliggöra byggande av en samlingslokal inom fastigheterna Tuve 15:58 och Tuve 15:65. Plansamråd förväntas ske 2:a-3:e kvartalet 2011. När detaljplanen vunnit laga kraft skall arrendeavtal upprättas på sedvanliga villkor och byggande påbörjas inom ett år.

Vad händer just nu?

Markanvisning beslutad.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.