Plan- och byggprojekt

Gunnilse - Markanvisning av bostäder vid Gunnilse Centrum

Gunnilse ligger i Lärjedalen i nordöstra Göteborg, ca 12 km från centrala Göteborg. Området har idag en lantlig karaktär med relativt begränsad och utspridd bebyggelse. Bebyggelsetrycket är dock stort.
I ett program från 2008 föreslås att ett sammanhållet centrum skapas som binder samman Gunnilse och Angereds kyrkby. Genom en ombyggnad och ny dragning av Gråbovägen (väg 190) utökas möjligheten tilll ny bebyggelse, samtidigt som vägens barriäreffekt minskas. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Angereds kyrka bevaras och utvecklas. Själva centrumbebyggelsen koncentreras kring befintlig livsmedelsbutik där ett torg föreslås och viss ytterligare service ska kunna etableras. Inom området planeras också en ny skola

Vad händer just nu?

Fastighetsnämnden har lämnat markanvisning till BoKlok Housing AB, NCC Boende AB, Jålab Bygg, Egnahemsbolaget och Familjebostäder 15 juni 2012.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 400
 • Typ av bostäder Småhus och småskaliga flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Preliminärt antal bostäder

Diarienummer

 • Diarienummer FN1352/06
 • Beslut 2012-06-15
 • Markanvisning lämnad till BoKlok AB Egnahemsbolaget AB Jålab Bygg AB NCC Boende Familjebostäder i Göteborg AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.