Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Markanvisning för bostäder vid Långströmsparken och i Västra Biskopsgården

Fastighetsnämnden beslutade 2007-10-29 respektive 2007-11-19 att lämna markanvisning inom tre delområden i Biskopsgården till tillsammans sex olika intressenter. (Med utgångspunkt från ett och samma tjänsteutlåtande.)

Västkuststugan AB fick markanvisning till ett område vid Södra Långströmsparken. Detaljplanearbetet har ännu inte startat. Västkuststugan AB önskar att markanvisningen förlängs.

JM AB och Götenehus AB fick markanvisning till ett område i Västra Länsmansgården. Detaljplanearbetet har precis rullat igång och planens namn blir Bostäder vid Långströmsparken. Ytterligare en plan ligger med i produktionsplan för 2010 - Bostäder väster om Länsmansgården.

När planarbetet nått samrådsutställning hittar du länk till planärendet nedan.

Vad händer just nu?

Förlängning av markanvisning har enl beslut lämnats till Västkuststugan, JM AB och Götenehus.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150
 • Typ av bostäder Småhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information I området Södra Långströmsparken beräknar man bygga 50-80 småhus och i det andra kommande området Väster om Länsmansgården beräknar man bygga yttelrigare 50-80 småhus. I Södra Långströmsparken ska reserveras utrymme för en gruppbostad där kommunen blir byggherre.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.