Plan- och byggprojekt

Askim - Markanvisning för bostäder norr om Askimsviken

Planområdet ligger norr om Askimsviken, mellan badplatsen och Lisebergs camping. Planområdet som idag är en glänta med fotbollsplan, omges av en höjd i öster med bostadsbebyggelse och en höjd i väster av kala hällar med utsikt mot viken och havet. Genom området leder en gång- och cykelväg som knyter samman badet och campingen.

Planen innebär att den norra delen av området, avskilt från badet, skulle kunna bebyggas med bostäder i form av små flerbostadshus (ca 60-70 lgh).

Planens formella namn är Program för bostäder norr om Askimsviken (se länk längre ner på sidan).

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till Förvaltnings AB Framtiden.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 70
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.