Plan- och byggprojekt

Torslanda - Markanvisning för Amhult Centrum, etapp 2

PEAB Sverige erhöll 2005-08-29 en tvåårig markanvisning för att bygga ca 100 lägenheter norr om Gamla Flygplatsvägen inom del av kommunens fastighet Amhult 1:62. Markanvisningen har förlängts vid två tillfällen. Markanvisningen har nu utökats att gälla inom området markerat med rött på bifogad plankarta. Inom detta område ger planförslaget möjlighet att bygga ca 140 nya lägenheter. Ca 50 av dessa föreslås upplåtas med hyresrätt och ca 25% av dessa ska utgöra s.k. trygghetsboende för äldre. Av hyreslägenheterna ska även preliminärt 10-11 lägenheter anpassas som bostäder med särskild service för kommunens behov. PEAB Sverige ska även vara beredda att i aktuella byggnader inrymma en möteslokal för stadsdelens äldre. Markanvisningen föreslås gälla under den tid detaljplanen för Amhult Centrum etapp 2 upprättas, dock längst till och med 2012-12-31.
MB New Body Fitness Center AB har tidigare haft markanvisning inom området markerat med blått på bifogad plankarta. Markanvisningen har gått ut och de önskar inte förlänga markanvisningen.
I samrådsförslaget föreslogs ett parkeringshus för att lösa parkeringsbehovet för fastigheterna. Nu finns ett planförslag framtaget som medger bostäder inom detta område, samt det området som tidigare markanvisats till MB New Body Fitness Center AB. Ett underjordiskt garage föreslås under de planerade bostäderna istället för ett parkeringshus.

Vad händer just nu?

Stängd för intresseanmälan. Markanvisning beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 140
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.