Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Markanvisning för bostäder vid Carlandersplatsen och nya lokaler för Humanisten

Illustrationer: Wallenstam

I ett nytt program undersöks om det är möjligt att bygga bostäder vid Carlandersplatsen samt möjligheterna för Göteborgs universitet att utöka sin verksamhet vid Renströmsparken. Programmets huvudsyfte är att undersöka hur Humanisten genom ny- och ombyggnad kan samordna sina lokaler och skapa bättre tillgänglighet för funktionshindrade

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till Wallenstam AB för att undersöka möjligheten att bygga bostäder inom området. Markanvisning har även lämnats till Akademiska Hus Väst AB. Denna beslutades 22/11-2010. För att ta del av besluten klicka på "Länk till handlingar i plan- och byggärende" handlingarna ligger under Markanvisning till höger på sidan.

Bebyggelse

 • Typ av bostäder Lägenheter i flerbostadshus
 • Övrig information Planen kan inrymma ca 200 lägenheter, trolig upplåtelseform är bostadsrätt.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Christian Schiötz

Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.