Plan- och byggprojekt

Frölunda - Markanvisning för bostäder vid Televisionsgatan-MarconigatanAktuellt område för markanvisning ligger utmed Marconigatan i västra Göteborg, 1,2 km öster om Frölunda Torg. Området ska utvecklas med bostäder, verksamhetslokaler och parkering under mark.

Aktuell markanvisning innehåller totalt ca 60 bostäder i form av bostadsrätter och trygghetsbostäder.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar markanvisning för bostäder vid Televisionsgatan-Marconigatan” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumenten per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 60
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service 20 st trygghetsbostäder inklusive gemensamhetsytor.
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service Verksamhetslokaler i bottenvåning smat garage under mark.

Diarienummer

 • Diarienummer 4823/18
 • Referensbeteckning FNAFH1/18
 • Beslut 2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-08-09 – 2018-09-10

Upplysningar lämnas av

Ingegerd Linder

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.