Plan- och byggprojekt

Nu börjar vi bygga gator vid Selma Lagerlöfs Torg

Stadsdel Backa.

Selma Stad ska bli en del av en grön, nära och fantastisk storstad. Under september började vi på trafikkontoret lägga grunden för omvandlingen och förnyelsen av Selma Lagerlöfs Torg. Våra arbeten kommer att ske på och runt torget, men allt kommer att vara öppet som vanligt.

Läs mer om Selma Stad på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Trafikkontorets projektörer har börjat arbetet.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggskede - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN0766/15
Planens formella namn
Stadsutvecklingsområde Selma Stad - Selma Lagerlöfs Torg med omgivning byter skepnad

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området