Plan- och byggprojekt

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden.

Möjligt att omvandla leden till boulevard

Trafikkontoret har tittat närmare på vilka förutsättningar det finns att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard i en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien tar ett helhetsgrepp om Dag Hammarskjöldsleden från Järnbrottsmotet i söder till Linnéplatsen i norr. Åtgärdsvalsstudien och alla handling ar som är kopplade till rapporten hittar du till höger på sidan under Status och handlingar - Åtgärdsvalsstudie.

Läs mer om Dag Hammarskjölds boulevard

Vad händer just nu?

Under våren 2021 skickas åtgärdsvalsstudien på remiss till ett antal olika aktörer. Remisstiden pågår fram till den 28 juni och därefter ska åtgärdsvalsstudien arbetas om utifrån synpunkterna i remissvaren.

Karta

Diarienummer

Diarienummer TK
3757-16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området