Plan- och byggprojekt

Flatås Park Järnbrott: Vi bygger gator och vägar

Stadsdel Järnbrott.

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår. Robert Dicksons Stiftelse vid spårvägen. Start 2016.
Trafikkontorets arbeten; nya, gator ledning etc. Pågår klart 2016.
Fastighetskontoret river för att ge plats för bostäder. Start 2017.
Robert Dicksons Stiftelse vid parken. Start 2017.
Park och natur bygger ny park. Start 2017.
Idrott och förening anlägger ny fotbollsplan. Start 2018.
Veidekke bygger nya bostäder. Start 2016.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
320 lägenheter stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
3509/14
Planens formella namn
Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2019

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området