Plan- och byggprojekt

Denna del av tjänsten vänder sig i första hand till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

"En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Fastighetsnämnden fattar beslut om att godkänna markanvisning. Till grund för beslut ligger kommunens riktlinje för markanvisning".
Prenumerera på utskick om markanvisningar

Ansökan kan även skickas per post:

Göteborg Stads Fastighetskontor
Strategiska avdelningen
Box 2258
403 14 Göteborg

Kommande

För tillfället finns inga markanvisningar.

Markanvisning - byggintressenter kan ansöka om markområden via goteborg.se

Under fliken Markanvisningar och under rubriken Öppen för ansökan hittar du som är byggintressent de markanvisningar som du kan ansöka om just nu.

Här finns information om markanvisningsområdet, och du har möjlighet att lämna ansökan digitalt, förutsatt att ansökningstiden inte löpt ut. Tänk på att läsa igenom specificerade krav och anvisningar innan ev ansökan inlämnas.

Ansvarig för e-tjänsten: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
Har du andra frågor mejla till ovanstående adress.

Prenumerera via RSS