Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Gamlestaden - Förskola vid Varnhemsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Björlanda - Upphävande av områdesbestämmelser i Nolvik/Högen

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-11
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Biskopsgården - Förskola vid Solvädersbyn

Synpunkter tas emot till och med 2022-09-28
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-18
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Askim - Simhall vid Gärdesvägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-09-28
Just nu befinner sig planen i granskningsskede nummer två.

Markanvisningar

Markanvisning för småhus vid Ängås Platå

Öppet för ansökan till och med 2022-10-19

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.