Plan- och byggprojekt

Engelbrektslänken

Bild: Föreslagen utformning av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida (AL Studio/02 Landskap)

Engelbrektslänken är en ny spårvägsförbindelse i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Spårvägsnätet i centrala Göteborg är känsligt för störningar. Det gäller både vid planerade ändringar och mer oplanerade trafikomläggningar. Vi står inför flera projekt som kommer att påverka spårvagnstrafiken, till exempel renovering av kanalmurarna utmed Fattighusån och Stora Hamnkanalen, ombyggnad av Drottningtorget och byggandet av Bangårdsförbindelsen. Det innebär att pårvagnstrafiken måste ledas om under dessa arbeten. Då blir Engelbräktslänken avgörande.

När Engelbrektslänken är på plats blir det möjligt att avlasta trafiken vid Brunnsparken som är en central knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. För att förbättra framkomligheten för cyklister planeras också en cykelväg utmed Engelbrektsgatan. Målet är att starta arbetet så snabbt som möjligt eftersom så många andra viktiga projekt hänger på att länken blir klar.

Vad händer just nu?


Berzeligatan blir dubbelriktad

Den sträcka på Engelbrektslänken som kommer att få nya spår har mycket trafik. Det kommer att bli besvärligt när den periodvis stängs av för fordonstrafik när arbetena pågår. För att få en så bra lösning som möjligt behöver fordonen hitta nya vägar. Det är därför Berzeligatan dubbelriktas.
Omläggningen är på försök och vi kommer utvärdera dubbelriktningen efter hand för att se om den blir permanent eller inte. För mer information se "Frågor och svar "som finns i menyn till höger under "Byggskede-Trafikprojekt".

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN4375/20

Kontaktuppgifter

Lena Törnros

Stadsmiljöförvaltningen
  • Telefon 031-368 26 14
  • E-post lena.tornros@stadsmiljo.goteborg.se

Mikael Reidal

Stadsmiljöförvaltningen
  • Telefon 031-368 23 37
  • E-post mikael.reidal@stadsmiljo.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Byggskede - Trafikprojekt