Plan- och byggprojekt

Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp

Färjeläget på Donsö är slitet och i behov av renovering. I oktober 2022 påbörjar trafikkontoret en upprustning och tillgänglighetsanpassning av färjeläget. Trafikkontoret kommer bygga en ny flytbrygga för lättare av- och påstigning, en ny vänthall, cykelparkeringar och en godsavlämningsplats med väderskydd.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret påbörjar arbetena första veckan i oktober 2022. Vi beräknar vara färdiga hösten 2023. Under byggtiden kommer färjelägena flyttas 50 meter söderut. Där kommer det även att finnas tillfälliga väderskydd och en cykelparkering.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.794299483142803,57.59996707700287]},"properties":{"id":"TN5793/19","name":"Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp","address":"","preamble":"","header":"Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp","body":"Utredning - Trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN5793/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN5793/19

Kontaktuppgifter

Tim Nilsson

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Startskede - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt