Plan- och byggprojekt

Kårholmen - Reglering av fritidshusbebyggelsen

Syftet är att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse, gemensamhetslokaler, bryggor och båtplatser. Ingen ny bebyggelse föreslås tillkomma.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att avbryta arbetet med detaljplanen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.776607887091942,57.59121837298787]},"properties":{"id":"BN0382/11","name":"Kårholmen - Reglering av fritidshusbebyggelsen","address":"","preamble":"","header":"Kårholmen - Reglering av fritidshusbebyggelsen","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0382/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0382/11
 • Planens formella namn Fritidsbebyggelse på Kårholmen inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - avbrutet