Plan- och byggprojekt

Flatås Park Järnbrott: Vi bygger gator och vägar

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår.


Robert Dicksons Stiftelse vid spårvägen. Start 2016.

Trafikkontorets arbeten; nya, gator ledning etc. Pågår klart 2016.

Fastighetskontoret river för att ge plats för bostäder. Start 2017.

Robert Dicksons Stiftelse vid parken. Start 2017.

Park och natur bygger ny park. Start 2017.

Idrott och förening anlägger ny fotbollsplan. Start 2018.

Veidekke bygger nya bostäder. Start 2016.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928711527974926,57.66318277742892]},"properties":{"id":"3509/14","name":"Flatås Park Järnbrott: Vi bygger gator och vägar","address":"","preamble":"","header":"Flatås Park Järnbrott: Vi bygger gator och vägar","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=3509/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

  • Övrigt 320 lägenheter

Diarienummer

  • Diarienummer TK
  • Planens formella namn Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park

Aktuell tidplan

  • Byggstart 2019

Kontaktuppgifter

Lena Törnros

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 14
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

  2. Informationsmaterial