Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Skeppsbron - ny mötesplats vid älven

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-17
Inbjudan till undersökningssamråd rörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-13
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Gamlestaden - Blandstad vid Hornsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-07
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)

Synpunkter tas emot till och med 2022-05-25
Just nu befinner sig planen i ett andra granskningsskede.

Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-13
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Hjällbo - Program för stadsutveckling i Hjällbo

Synpunkter tas emot till och med 2022-06-30
Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Ambrosiusgatan i Gamlestaden

Öppet för ansökan till och med 2022-08-25

Inbjudan till markanvisning för Säterigatan Öst

Öppet för ansökan till och med 2022-06-22
Öppen för ansöken

Inbjudan till markanvisning för Säterigatan Väst på Eriksberg

Öppet för ansökan till och med 2022-06-22

Gårdsten - försäljning av kommersiella fastigheten Gårdsten 123:4

Öppet för ansökan till och med 2022-06-02
Ej fastställt

Infrastruktur, trafik och torg