Plan- och byggprojekt

Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp

Färjeläget på Donsö är slitet och i behov av renovering. Nu planerar trafikkontoret en upprustning och tillgänglighetsanpassning av färjeläget.

Trafikkontoret kommer bygga en ny flytbrygga för lättare av- och påstigning. Dessutom byggs det två nya, lite större vänthallar som ska skydda mot regn och vind. Det blir också en tydligare cykelparkering med nya cykelställ och en väderskyddad plats för gods.

Under två dagar i januari 2018 var trafikkontoret på plats på Yngves Livs på Donsö för att ta in åsikter och funderingar från de som bor och verkar på ön. Det som flest önskade då var en tillgänglighetsanpassad flytbrygga. Många ville också se en bättre struktur på ytan med en avskild plats för gods liksom mer väderskyddade väntkurer.

Till våren 2020 startar projektering av färjeläget vilket innebär att trafikkontoret kommer göra geotekniska undersökningar i form av borrningar på plats. Planerad byggstart är hösten 2021. Helt klart förväntas arbetet vara sommaren 2022.

Karta

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN5793/19

Handläggare