Plan- och byggprojekt

Södra Skärgården - bostäder vid Dunderstigen

Stadsdel Styrsö.

Planen möjliggör byggande av tre villor med tillhörande komplementbyggnader samt utökar byggrätten för befintligt bostadshus inom planområdet.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 15 december 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
3 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0914/07
Diarienummer FK
FN0864/09
Planens formella namn
Bostäder vid Dunderstigen inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat markägare