Plan- och byggprojekt

Stampen - Vindsinredning vid Baldersgatan 2

Stadsdel Stampen.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra inredning av vind för bostäder för del av kvarteret Breitenfeld

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 22 juni 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0860/20
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för del av 13 kvarteret Breitenfeld (vindsinredning vid Baldersgatan 2) inom stadsdelen Stampen

Handläggare

Markägare

Privat