Plan- och byggprojekt

Backa - Polishus vid Exportgatan

Stadsdel Backa.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett nytt polishus i 4 våningar samt en teknikvåning och ett underjordiskt garage. Polishuset planeras vara arbetsplats åt cirka 250 poliser och även innehålla utryckningsverksamhet och besöksmottagning. Planen ska också möjliggöra för fler utfarter mot Exportgatan och en ny placering av busshållplats.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0724/20
Diarienummer FK
FN5115/20
Planens formella namn
Detaljplan för polishus vid Exportgatan, inom stadsdelen Backa

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Castellum