Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen

Stadsdel Styrsö.

Syftet med planen är pröva tillkommande bostadsbebyggelse på del av Styrsö 2:546.

Vad händer just nu?

Arbete inför samråd pågår. Preliminärt startar samrådsperioden första kvartalet 2021.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0710/14
Diarienummer FK
FN3368/19
Planens formella namn
Bostäder vid Villabrovägen inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat