Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Rödsten

Stadsdel Styrsö.

Planen syftar till att möjliggöra en ökad bebyggelse på Brännö. Möjliggöra för byggnation av radhus och flerbostadshus (ca 26 bostäder).

Vad händer just nu?

Planstart höst 2017.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0696/07
Diarienummer FK
FN7800/17
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder på Brännö vid Rödsten inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat