Plan- och byggprojekt

Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan

Stadsdel Älvsborg.

Planens syfte är att pröva möjligheten att möjliggöra tre villor.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0559/05
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privatperson