Plan- och byggprojekt

Älvsborg - verksamheter vid Tånguddens hamn

Stadsdel Älvsborg.

Planen möjliggör för Fortifikationsverket att utöka sina kontors- och verksamhetsytor vid Tånguddens hamn till totalt 8 200 kvm, vilket i sin tur leder till att dess hyresgäster; Kustbevakningen, Sjöpolisen, Fiskeriverket, Fiske-kompetensCenter, Sjöfartsverket, Räddningstjänsten och Försvarsmakten, på ett bättre sätt kan samordna och vidareutveckla sina verksamheter.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 10 juni 2014. Planen har efter Mark- och miljödomstolens dom vunnit laga kraft 2015-05-22. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5155.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
8 200 kvm verksamhetsyta stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0457/07
Diarienummer FK
FN1468/09
Planens formella namn
Verksamheter vid Tånguddens hamn.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Statlig markägare och privat markägare