Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg

Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Styrsö 2:523 möjliggöra byggrätt för ett flerbostadshus i 1-1,5 plan med mindre lägenheter och utrymme för teknisk anläggning för telekommunikation.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 maj 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0395/13
Diarienummer FK
FN4023/18
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat