Plan- och byggprojekt

Kårholmen - Reglering av fritidshusbebyggelsen

Stadsdel Styrsö.

Syftet är att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse, gemensamhetslokaler, bryggor och båtplatser. Ingen ny bebyggelse föreslås tillkomma.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat.
Planarbetet är för närvarande vilande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0382/11
Planens formella namn
Fritidsbebyggelse på Kårholmen inom stadsdelen Styrsö

Handläggare