Plan- och byggprojekt

Sök bland…
8 träffar
Visa som:
 • Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för BmSS (Bostäder med särskild service) med åtta lägenheter och tillhörande angöring, återvinningshus/förråd, gårdsmiljö och parkeringsplatser.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-30.
 • Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet är att möjliggöra delning av fastigheten Bö 37:4 till två fastigheter för nybyggnad av ett bostadshus inom södra delen av fastigheten.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-23.
 • Kortedala - Förskola vid Annandagsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med planen är att utöka byggrätten för befintlig förskola för att möjliggöra en ny förskola med 4 avdelningar i 2 våningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-30.
 • Brännö - Bostäder vid Hästesprånget

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet är att prova ny bebyggelse, bostäder på Brännö 4:55 och på del av 5:71.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-15.
 • Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med planen är pröva tillkommande bostadsbebyggelse på del av Styrsö 2:546.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-15.
 • Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för hur Högsbo – Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.
 • Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.