Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-10
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

Synpunkter tas emot till och med 2022-09-07
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Masthugget - Hotell vid tredje Långgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-03
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-17
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Backa - Höglager vid Exportgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-09
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Kålltorp - Handel och bensinstation vid Torpavallsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-24
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Näset - Ändring av detaljplan för bostäder i Brevik

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-18
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Program - Biskopsgården

Synpunkter tas emot till och med 2022-09-13
Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Ambrosiusgatan i Gamlestaden

Öppet för ansökan till och med 2022-08-25

Markanvisning vid Rävebergsvägen

Öppet för ansökan till och med 2022-08-14

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.