Plan- och byggprojekt

Markanvisning - här kan du som är byggintressent ansöka om markområden digitalt

Under fliken Markanvisningar och under rubriken Öppen för ansökan hittar du som är byggintressent de markanvisningar som du kan ansöka om just nu.

Här finns information om markanvisningsområdet, och du har möjlighet att lämna ansökan digitalt, förutsatt att ansökningstiden inte löpt ut. Tänk på att läsa igenom specificerade krav och anvisningar innan ev ansökan inlämnas.


Vid markanvisningstävlingar skickas alltid bidrag in per post till fastighetskontoret:

Göteborgs Fastighetkontor
Strategiska avdelningen
B0x 2258, 403 14 Göteborg

Ansvarig för e-tjänsten: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Vad är en markanvisning?

"En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Fastighetsnämnden fattar beslut om att godkänna markanvisning. Till grund för beslut ligger kommunens riktlinje för markanvisning".

Prenumerera via RSS