Plan- och byggprojekt

Brottkärr - Gatukostnadsutredning

Gatukostnadskarta
Finns i större format till höger

Med anledning av den upprättade detaljplanen har fastighetskontoret tagit fram ett förslag till gatukostnadsutredning. I gatukostnadsutredningen framgår att utbyggnaden av gator och annan allmän plats föreslås bekostas av fastighetsägarna inom området.

Vad händer just nu?

Utställningen är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag till uttag av gatukostnader som fastighetsnämnden/kommunfullmäktige får ta ställning till. Synpunkter som skickats in i samband med utställningen sammanfattas och kommenteras i ett utställningsutlåtande.Ny information finns om detaljplanen för Norr om Brottkärrsvägen, klicka på länk till detaljplan längst ner på sidan för mer information.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.929883700111708,57.60269198850594]},"properties":{"id":"FN400-0385/01","name":"Brottkärr - Gatukostnadsutredning","address":"","preamble":"","header":"Brottkärr - Gatukostnadsutredning","body":"Gatukostnad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=FN400-0385/01","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK FN400-0385/01
  • Diarienummer FK FN0385/01
  • Planens formella namn Förslag till uttag av gatukostnader vid genomförande av detaljplan för bostäder Norr om Brottkärrsvägen, inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Magnus Uhrberg

Enhetschef
Fastighetskontoret
  • Telefon 031-368 12 30
  • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Skanska och ett flertal privata fastighetsägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Gatukostnad