Plan- och byggprojekt

Billdal - utveckling av området vid Billdals Park

Foto: stadsbyggnadskontoret

Intresset för Billdals gård och området kring är stort. Gården kan ses som en resurs för stadsdelen Askim, för staden
Göteborg eller till och med för hela regionen. För att fullt ut kunna nyttja denna resurs måste insatser göras
för att förhindra att byggnaderna och parken förfaller. Förutsättningar måste skapas för en bredare användning
av området.

Vad händer just nu?

Programmet är godkänt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.942478580472015,57.58148086223592]},"properties":{"id":"BN0566/10","name":"Billdal - utveckling av området vid Billdals Park","address":"","preamble":"","header":"Billdal - utveckling av området vid Billdals Park","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0566/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0566/10
 • Planens formella namn Program för Billdals Park med omgivning

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Nilsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Malin Häggdahl

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 12
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat