Plan- och byggprojekt

Högsbo - Program för Högsbohöjd

Programområdet

Programmet för Högsbohöjd ska utreda förutsättningarna att komplettera bebyggelsen i Högsbohöjd, norr om Fyrkparken och söder om Högsboleden, samt Fyrktorget. Programmet ska värna om områdets befintliga kvaliteter och ange en generell struktur som visar riktning för fortsatt planering.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelse för programmet godkändes av Byggnadsnämnden 1 dec 2015. Arbetet med detaljplan kommer nu att påbörjas inom Jubileumssatsningen för bostäder.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.916036241976345,57.67442561091884]},"properties":{"id":"BN0332/10","name":"Högsbo - Program för Högsbohöjd","address":"","preamble":"","header":"Högsbo - Program för Högsbohöjd","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0332/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0332/10
 • Planens formella namn Program för Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott

Kontaktuppgifter

Ida Lennartsson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 62
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat