Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2021-11-10
Just nu befinner sig planen i kompletterande samrådsskede.

Backa - Polishus vid Exportgatan

Synpunkter tas emot till och med 2021-11-03
Just nu befinner sig planen i greanskningsskedet.

Biskopsgården - Ändring av detaljplan för skola i Svartedalen

Synpunkter tas emot till och med 2021-10-27
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje

Synpunkter tas emot till och med 2021-10-26
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

Majorna-Linnè - Markanvisningstävling för Fixfabriken, kvarter 2

Öppet för ansökan till och med 2021-11-24

Infrastruktur, trafik och torg