Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Styrsö - Fritidshusbebyggelse på Köpstadsö 1:156

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-23
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Brämaregården - Bostäder vid Väderkvarnsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-16
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backa - Höglager vid Exportgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-15
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-01
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse

Synpunkter tas emot till och med 2022-03-16
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Torslanda - Bostäder vid Majvik

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-02
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg

Synpunkter tas emot till och med 2022-02-01
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Sörred - Verksamheter vid Pressvägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-31
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

För tillfället finns inga markanvisningar öppna för ansökan.