Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Björlanda - Upphävande av områdesbestämmelser vid Räbbåsvägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-30
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Kärra - Upphävande av fastighetsplan vid Mysternavägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-30
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-30
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-19
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

Synpunkter tas emot till och med 2022-09-07
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-17
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Kålltorp - Handel och bensinstation vid Torpavallsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-24
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Näset - Ändring av detaljplan för bostäder i Brevik

Synpunkter tas emot till och med 2022-08-18
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Ambrosiusgatan i Gamlestaden

Öppet för ansökan till och med 2022-08-25

Markanvisning vid Rävebergsvägen

Öppet för ansökan till och med 2022-08-14

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.